தமிழ் புத்தாண்டு

சித்திரைத்திங்கள் முதல் நாள் தமிழ் புத்தாண்டா, தைத்திங்கள் முதல் நாள் தமிழ் புத்தாண்டா என்ற தலைப்பில் நான் எழுத விரும்பியதற்கு காரணம்,  எல்லா இளைஞர்களும் தமிழக அரசுகள் புத்தாண்டு தினத்தை மாற்றி மாற்றி  அறிவித்த பொழுது மிகுந்த விவாதத்தில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள். மேலும் இந்த தலைப்பை அதிகமுறை விவாதப்பொருளுக்கு எடுத்திருப்பார்கள் என்று நம்புவதுதான். இந்த கட்டுரையின் நோக்கம் நான் பல்வேறு இணைய தளங்களிலிருந்து படித்த பல்வேறு விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவதும் மற்றும் அது குறித்த என்னுடைய எண்ணங்களையும் பகிர்கிறேன். தைத்திங்கள் முதல்நாள் … Continue reading