நீதியும் நியாயமும்

This gallery contains 1 photo.

   நீதி என்பது பெரும்பான்மையான மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெரும்பான்மையான மக்களின் நலனைக்கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றே.  நீதி ஒட்டு மொத்த உலகத்திற்கும் பொதுவானதாக இல்லை. ஒவ்வொரு நாடும் அதனதன் வாழ்வியல் சூழல் முறையிலும் , மதக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலும், ஜாதிய வழிமுறைகளாலும், இன அடிப்படையாலும் தங்களுக்கு ஏற்றவாறு சட்டத்தை உருவாக்கிக் கொண்டார்கள். ஆகையால்தான் ஒவ்வொரு நாட்டிற்க்கும் நீதி வேறுபடுகிறது.  சரி இது, தவறு இது என்று ஒழுங்குபடுத்திக் கொண்டு, செய்கிற தவறுகளுக்கு தகுந்தவாறு தண்டனையை வகுத்துக் கொண்டார்கள்.  சட்டத்தை ஆதி காலத்தில் உருவாக்கியவர்கள் ஆண் வர்க்கதினராகத்தான் இருந்திருக்கக் கூடும் . அவர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக … Continue reading