தமிழக மின்வெட்டும் மின் பற்றாக்குறையும்

This gallery contains 2 photos.

தமிழக  மின் பற்றாக்குறை: தமிழத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மின் பற்றாக்குறையை அறிந்து கொள்ளும் முன், தமிழகம் இன்றளவில் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை அறிவோம்.   கடந்த 53 ஆண்டுகளில் தமிழக நுகர்வோர் 4.3 இலட்சித்திலிருந்து இன்று 212 இலட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. தலா ஒவ்வொருவரும் 21 அலகிலிருந்து ( Unit) 1080  அலகு வரை உபயோகிக்கிறார்கள்.  1990 -91 களில் 3000 MW ஆக இருந்த  மின்தேவை இன்று 11000 MW ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதை அறிவித்துள்ளவர்  திரு முருகன், மேலாண்மை இயக்குனர் (TANTRANSCO). மின்  பற்றாக்குறை  கிட்டத்திட்ட மூன்று … Continue reading

விரல்களும் உள்ளங்கைகளும்

This gallery contains 1 photo.

நான் மென் பொருள் பற்றிய குறுகிய கால பயிற்சி எடுத்த போது, ஒரு பெண் என்னிடம் பேசலானாள்.  அவள் பேசும் போது, அவள் சொற்களைக் காட்டிலும் விரல்கள் அதிகம் பேசின. பேசியவள் சென்று விட்டாள்.  அதுநாள் வரை விரல்கள் பற்றிய எந்த எண்ணமும் இல்லாதவனாகவே இருந்தேன். நீளமான விரல்கள். நகங்கள், கழுகின் அலகு போன்ற கூர்மை. இளஞ் சிவப்பு நிறத்தில் வண்ணம் தீட்டப்பட்டு இருந்தன. எவ்வளவு வெண்மை. எவ்வளவு அழகு.   குழந்தையின் விரலும் பெண்ணின் விரலும் கடிப்பதற்கு அதிகம் தூண்டும். விரல்களில் கண்ணுக்கு தெரியாத … Continue reading