மேம்பாலம்

This gallery contains 1 photo.

இந்திய அரசு 5 மேம்பாலங்கள் கட்டுவதற்காக டெண்டர் விட்டிருந்தது. அதனடிப்படையில் இந்தியா, ஜப்பான், அமெரிக்கா ஆகிய மூன்று நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்களுடைய விலைப்  பட்டியலோடு அரசை அணுகினார்கள்.  முதலாவதாக ஜப்பானை அழைத்தார்கள். உங்களுடைய விலைப் பட்டியலில் ஐம்பது  கோடி எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருகிறதே, எதன் அடிப்படையில் என்று அரசு கேள்வி எழுப்பியது. ஜப்பான் சொன்னது, இதற்கு தேவையான அனைத்துப் பொருட்களும் எங்கள் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்றும், போக்குவரத்து செலவு மற்றும் எங்களுடைய லாபமாக 10 சதவீதமும் கணக்கில் கொண்டே 50  கோடி எனக் கோருகிறோம் என்றது. … Continue reading