பிரம்மச்சாரி

This gallery contains 1 photo.

                      சாத்தையிலிருந்து சென்னை நோக்கிப் படையெடுத்து வந்தவர்களில் குமாரும் ஒருவன். பெருவாரியான  கிராமத்து இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரமாக சென்னை விளங்குகிறது. தன் நண்பன் சுந்தரம் கொடுத்த முகவரியில், முகம் தெரியாத மனிதர்களுடன் வாழப் பழக ஆரம்பித்தான்.  சென்னையில் யார் ஒருவரின் பரிந்துரையும் இல்லாமல் வேலை  கிடைப்பது என்பது குதிரைக் கொம்பாகவே உள்ளது.     குமாரின் குடும்பம் எளியது. தந்தை விவசாயி.குமாரின் படிப்பு டிப்ளோமா இன் எலெக்ட்ரிகல் அண்ட் எலேக்ட்ரோநிக்ஸ். … Continue reading