கமலஹாசனின் பகுத்தறிவும் நாத்திகமும்

This gallery contains 2 photos.

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் இந்து மத மூட நம்பிக்கைகளை மட்டும் சாடினாலே போதும். நீங்கள் தான் பகுத்தறிவுவாதி. பார்ப்பன எதிர்ப்பே மிகச் சிறந்த பகுத்தறிவுவாத அடையாளம். பொது பிரிவில் உள்ளவர்களைத் தவிர மற்றவர்கள் ஜாதிய வெறியோடு இருந்தால் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதுதான் சிறந்த பகுத்தறிவு. மற்ற மதத்தில் உள்ள மூட நம்பிக்கைகளை பற்றிக் கூறும் தைரியமில்லாமல், இந்து மதத் துவேஷம் செய்பவர்களில் சகல கலா வல்லவனும் ஒருவர். சகல கலா வல்லவனின் பகுத்தறிவைப் பேசும் முன், இன்றைய தமிழக … Continue reading