ஐரோப்பிய பயணத்தில் சுவையான பேச்சுப் பரிமாற்றம்

This gallery contains 7 photos.

    நண்பருக்கும் எனக்கும் ஒருமுறை தொழில் நிமித்தமாக பிரான்சுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக வந்த ஐரோப்பிய நண்பர்,  ஐரோப்பாவைப் பற்றி பெருமையாகப் பேசிக்கொண்டே வந்தார்.  மெல்ல இந்தியாவைப் பற்றி கிண்டலடித்து பேச ஆரம்பித்தார். அவரின் பேச்சில் இந்தியாவோடு ஐரோப்பாவை ஒப்பிட ஆரம்பித்தார்.   இந்த உரையாடலில் நீங்கள் இரண்டு விசயங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.  1 . எங்களின் பேச்சில் லாஜிக் பார்க்கக் கூடாது. 2 . இந்தியனாக நாட்டைக் காப்பாற்ற பேசியதாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும். நகைச்சுவையாகப் … Continue reading