உழைப்பாளர்கள் தினம்:

This gallery contains 5 photos.

மே ஒன்றாம் தேதி உழைப்பாளர் தினம் எனக் கூறப்படுகிறது. இதுதான் நாம் அறிந்த செய்தி. இத்தினம்தான் உலக நாடுகள் முழுவதும் ஏற்றுக் கொண்டாடுகின்றனவா?  இத்தினம் எவ்வாறு மே ஒன்றாம் தேதியாக மாறியது…. என்பதை அறியும் பொருட்டே இக்கட்டுரை. இரண்டாவதாக, உழைப்பாளர் தினம் ஏன் ஒரு தொழிற்சாலையோடு பணியாற்றுகிற தொழிலாளிகளுக்காக மட்டுமே கொண்டாடப் படக் கூடிய விழாவாக உருவெடுத்தது. அப்படியானால், விவசாயிகளுக்கான விழா எது? கைவினை பொருட்களை வடிக்கும் குயவர்களுக்கான விழா எது? கடலில் மீன் பிடிக்கும் தொழிலாளிக்கான விழா எது? இன்னும்…இன்னும்…தொழிற்சாலைக் கூடத்தில் பணியாற்றும் தொழிலாளிகளைத் தவிர மற்ற உழைப்பாளிகளுக்கான விழா என்கிற கேள்விக்கான விடை … Continue reading