புனிதம் – கவிதை

This gallery contains 3 photos.

புனிதம்: தரங்கெட்ட உறவுகளினால் குப்பைத் தொட்டிகளும் புனிதமாகி விட்டன… அனாதைக் குழந்தைகளின் வரவினால்! சலனம்: கொலுசு சத்தத்தோடு சலனமில்லாமல் நீ கடந்து விட்டாய்….. சலனத்தோடு என் இதயம் எதையும் கடக்க இயலாது தவிக்கிறது! தேடல்: இதயம் இதயத்தைத் தேடுகிறது! எல்லா பெண்களிடமும் இதயம் இருக்கிறது !? எனக்கான இதயம் யாரிடம் இருக்கிறது!?