நண்பன் – கவிதை

நண்பன்:
விழி பார்க்க வாய்ப்பில்லா
தேசத்திலிருந்தும்
வழிகாட்டியாய் நீ!
என்மீது பழி
விழுந்த போது
பழி ஏற்று
பலியாகியவன் நீ!

இழப்பு:
என்னை மட்டும்
இழந்தவளாய்
திருமணக் கோலத்தில் நீ!
எல்லாமும் இழந்தவனாய்
நான்!
தி.மு காதல் – தி.பி, காதல்:
அர்த்தமில்லாமல்
பேசிய தி.மு
காதலைக் காட்டிலும்
மௌனமான தி.பி
காதல் வலிமையானது…
நல்லவனாக நடித்துக்
காட்டிய தி.மு
காதலைக் காட்டிலும்
சுய ரூபம்
காட்டப்படுகிற தி.பி
காதல் மேலானது!

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s