ஏக்கம்- வலி-களங்கம் : ஹைக்கூ கவிதைகள்

This gallery contains 4 photos.

தீக்குச்சிகள்: பெட்டிக்குள் உள்ளவரை உனக்கு சாவில்லை ! வெளிவந்து பற்றிக் கொண்டால் பிணமாகிறாய்…. சில நேரங்களில் பிணமாக்குகிறாய் ! ஏக்கம்: அன்னாந்து விமானம் பார்த்தது வெறும் வேடிக்கையல்ல… ஏழைகளின் ஆகாய அளவு எக்கமும்தான்….. வலி: மறந்து விடு எனை நீ… சொன்ன தருணத்திலேயே இறந்து விட்டேன் … உணர்வற்ற உயிராய் இன்று நான்…. கவிஞன் : கல்லாய் இருந்தவனை சிலையாய் செதுக்கினாய்…. காளையாய் வலம் வந்தவனை கலைஞன் ஆக்கினாய்  …. திசை தெரியாதிருந்தபோது வழி காட்டினாய் … … Continue reading