நிலா – பெண் – மின்சாரம் – அரசு

This gallery contains 3 photos.

நிலாவும் பெண்ணும் .. ஒன்றோடொன்றை ஒப்பீடு செய்கிறார்களே… ஒருநாள் இருவரும் மறைந்து போவதாலா! நிலா ஒருநாள் மறைந்து செல்கிறது நீ ஒருநாள் மறக்கச் சொல்லி செல்கிறாய்! நிலா என்னைப் பின்தொடருகிறது.. ஆனால் நீயோ உன்னைப் பின்தொடரச் செய்கிறாயே – நியாயமா மின்சாரக் கவிதைகள் : மின்சாரம் வெளிச்சம் தரும்  …. வெளிச்சம் தரும் மின்சாரம் -தொட்டால் ஷாக் அடிக்குமாம் ! இருட்டில் நீ தந்த முத்தத்தை விடவா .. உன் கண்ணுக்கு என்ன தௌசண்ட் வாட்ஸ் பவரா? … Continue reading