துபாய் ஒரு பார்வை

This gallery contains 10 photos.

Burj Khalifa இந்தியர்களின் நெஞ்சத்தில் வெளிநாடுகளைப் பற்றி பல கனவுகள் இருக்கும். அதிலும் அமெரிக்காவைப் பற்றியும், ஐரோப்பாவைப் பற்றியும் இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும். பெரும்பாலும் அனைத்துத் தரப்பு மக்களும், வேலை நிமித்தமாக மேற்கூறிய நாடுகளில் சென்று பணி புரிவதும், அங்கு பணியாற்ற வாய்ப்புக் கிடைப்பதும் அரிது. பெரும்பாலும் மெத்தப் படித்தவர்களும், மருத்துவர்களும், பொறியாளர்களுமே அந்நாடுகளில் பணிபுரிகிறார்கள். ஆனால் வளைகுடா நாடுகளில் அவ்வாறல்ல. வளைகுடா நாடுகளில் தொழிலாளிகள் முதல் தனி நிறுவனங்கள் வைத்து நடத்தும் அளவுக்கு, எல்லா தரப்பு … Continue reading