அன்னா குழுவினரும் உண்ணா விரதப் போராட்டமும்

This gallery contains 1 photo.

    ஜன் லோக்பாலில் உள்ள லோக் ஆயுக்த்தா லோக்பால் கீழ் வரவேண்டும் என்ற இவர்களின் கருத்து தவறு , அது மாநில நலனில் எம்மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்ற எனது கட்டுரை தமிழ் பேப்பர் இணைய தளத்தில் வந்துள்ளது. அதற்கான பிணையை அனைவரின்  பார்வைக்கும்  வைக்கிறேன் http://www.tamilpaper.net/?p=5711  மனதில் பட்ட விடயங்களை மட்டுமே எழுதி இருக்கிறேன். ஒரு கட்டுரை வடிவத்தில் கோர்வையாக எழுத அதிக நேரம் பிடிக்கும் என்பதால் எளிய முறையில் கருத்தை தெரிவிக்கிறேன். நீண்ட … Continue reading