நீயா நானாவில் எனது பார்வை 2

This gallery contains 1 photo.

இரு தினங்களுக்கு முன் நடந்த நீயா நானாவில்( 26 – 08 – 12 ) நிலத் தரகர்கள் பொதுமக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் என்றும், பொதுமக்கள் பேராசைப் பிடித்துத் தான் முதலீடு செய்கிறார்கள் என்றும் விவாத நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இரண்டு தரப்பிலும் நன்மை தீமைகளை அலசி ஆராய்ந்தார்கள். இதற்கான தீர்வு என்ன என்பதைப் பற்றி நிகழ்ச்சி முடிந்து பார்த்தால், ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. இளங்கோ கல்லானை, சீனிவாசன் ஆகிய இருவரும் அவரவர் கருத்தை அழகாக பதிவு செய்தார்கள். நிலம் வாங்குவது, … Continue reading