எது நான்காவது தூண்?

This gallery contains 1 photo.

03 /09 /12 , தமிழ் பேப்பர் இணைய இதழில், நான் எழுதிய எது நான்காவது தூண்? என்ற கட்டுரை வெளியாகியுள்ளது. இக்கட்டுரையில், இன்றைய பத்திரிகை உலகை நான்காவது தூண் என்று அழைக்கமுடியுமா? அதற்கான தகுதியோடுதான் பத்திரிக்கைகளும் பத்திரிக்கை ஆசிரியர்களும் பத்திரிக்கை நிருபர்களும் செயல்படுகின்றனரா? தங்கள் பணியை நேர்மையோடும், தர்மத்தோடும், தைரியத்தோடும் செய்கிறார்களா? இவர்கள் தங்களை என்றேனும் சுய பரிசோதனை செய்துகொண்டிருக்கிறார்களா? என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு எனது பார்வையைப் பதிவு செய்துள்ளேன். இக்கட்டுரையை வெளியிட்ட தமிழ் பேப்பர் … Continue reading