இது பெண்களின் நூற்றாண்டு பாகம் 2

This gallery contains 1 photo.

நான் எழுதிய ” இது பெண்களின் நூற்றாண்டு” என்ற கட்டுரை கிழக்குப் பதிப்பகத்தின் பிப்ரவரி மாத ஆழம் இதழில் வெளிவந்துள்ளது. இக்கட்டுரை வெளி வர பேருதவியும் ஊக்கமும் அளித்து வருகின்ற ஆழம் ஆசிரியர் திரு மருதன் அவர்களுக்கும் திரு பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள். கட்டுரையின் முழு வடிவம் கீழே. முதல் பாகம் படிக்க விரும்புபவர்கள் இதை அழுத்தவும். தெளிவான தேவையான கருத்துகளுடன் கூடிய கட்டுரை ஆழம் இதழில். 21 ஆம் நூற்றாண்டின் முடிவில்  மக்கள் … Continue reading