உயிர்க்காற்றே…

This gallery contains 1 photo.

      காற்றே நீயும்       கடவுளின் சாயல்;       கடவுள் நீ ! என்ற       கருத்து  என்னிடம் உண்டு.         இல்லை, நீ அவரினும்         சிறந்தவன்;உயர்ந்தவன்;         ஆம் ! மும்மூர்த்திகளுக்கும்          கோயில்கட்டி  மூர்த்திகள் வைத்து          கோயில் செய்து பூட்டிவைத்ததாகக்           கூறிக்கொண்டாரின்           நாசிபடுகாற்று அல்லவா நீ!           இவ்வுலகில் மட்டுமன்று !            எவ்வண்டத்திலும்             எவரேனும் உனைச் சிறைவைத்தலோ             தனிச்சொந்தம் பாராட்டவோ              கூடுமோ!             எரிகின்ற எரிமலை … Continue reading