உழைப்பவர் தாழ்ந்திடலாமோ?!

This gallery contains 2 photos.

உழைப்பவர்  தாழ்ந்திடலாமோ?! ——————————————————–     விழுந்தே கிடக்கின்றன     முதலாளிகளின் காலடியில்      விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புக்களும்      ஒப்பந்தச்சட்டங்களும் !      சிப்பந்திகளும், பணியாளர்களும்      ஒப்பந்தம் என்ற முறையில்     முதலாளியின் முகவரி      தெரியாமலேயே       பணிசெய்யும் பரிதாபம் !      இந்த நூற்றாண்டு       உழைப்பவனுக்கும்      முதலாளிக்கும்        உறவிலும் ,        உரிமையிலும்        பெரிய இடைவெளியைச்        செய்துவிட்டிருக்கின்றது !        ஆமாம்!        பசியை அதிகம் உணராத       இவ்வுலகத்தில்தான்       சோமாலியா போன்ற       தேசத்துமக்கள்       இறந்துகொண்டே இருக்கிறார்கள்  !       சமூக அக்கறைஇன்மையும் … Continue reading