எண்ணிப் பார்க்கிறேன்…

This gallery contains 1 photo.

ஜூனியராய் இருந்த போது ராக்கிங் பண்ணுதல் தவறென்றெண்ணினேன் சீனியராய் மாறிய போது ராக்கிங் பண்ணுதல் ஜாலி என்றெண்ணினேன் மருமகளாய் இருந்த போது தொட்டதுக்கெல்லாம் நொட்டை சொல்லும் மாமியாரை – இவளெல்லாம் என்ன மாமியார்  என்றெண்ணினேன் மாமியாராய் மாறிய போது இஷ்டத்துக்கு செய்ய நினைக்கிறாளே – இவளெல்லாம் என்ன மருமகள் என்றெண்ணினேன் பதின்ம வயதினனாய் இருந்த போது காசு தர கஞ்சத் தனம் காட்டும் இவரெல்லாம் அப்பாவா என்றெண்ணினேன் அப்பாவாய்  மாறிய போது வடவர்த்தனை தெரியாமால் காசைக் கரியாக்குகிறானே … Continue reading