இஸ்லாமிய நாடுகளின் BLOOD MONEY சட்டமும் சர்ச்சைகளும்

சவுதி அரேபியாவில் ஒருவர் இன்னொருவரின் தவறால், உதாரணமாக சாலை விபத்துகள் மூலம் இறக்க நேர்ந்தால் , தவறை இழைத்த குற்றவாளி பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களின் குடும்பத்திற்கு ஈடு செய்ய வேண்டிய தொகையே ” Blood Money ” என்றழைக்கப்படுகிறது. Diya என அரபில் சொல்கிறார்கள். இது பாதிப்புக்கு உள்ளானவர் என்ன மதத்தைச் சார்ந்தவர் என்பதற்கு ஏற்றாற் போல இழப்பீடு (componsation) வழங்கப்படும். மேலும் எந்த அளவுக்கு குற்றம் செய்தவரின் பங்கு மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளானவரின் தவறைப் பொறுத்து இழப்பீட்டுத் தொகை … Continue reading