திருக்கார்த்திகையும் நானும்:

This gallery contains 2 photos.

    தீபாவளி நகரங்களின் திருவிழா என்றால், திருக்கார்த்திகையும் பொங்கலும் கிராமங்களின் திருவிழா. திருக்கார்த்திகையை அதிக மகிழ்வுடன் கொண்டாடுவது, சின்னஞ் சிறார்களும் பள்ளி மாணவப் பருவத்தினரும்தான். திருக்கார்த்திகை வரலாற்றை அறிஞர்கள் சொல்லட்டும். நான் என்னுடைய அனுபவத்தையும் எங்கள் கிராமம் கொண்டாடுகிற விதத்தை மட்டும் சொல்கிறேன்.   எங்கள் வீட்டில் திருக் கார்த்திகையையும் சிறப்பாகக் கொண்டாடுவார்கள். திருக்கார்த்திகையன்று அரிசிமாவும், மஞ்சள் தூளும் கலந்து மாக்கோலம் இடுவார்கள். வீட்டின் நிலைகளில், கதவுகளில் பட்டை போட்டு (சிலர் வட்டமாக) குங்குமமும் வைப்பார்கள். … Continue reading