கொள்ளையடிப்பதில் என்னென்ன முறைகளையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறார்கள்?

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக சவுதியில் EXTRA என்ற elctronics கடையில் big sale with upto 50% offer, இது நான்கு நாட்கள் மட்டுமே என அறிவித்திருந்தார்கள். வணிகத்தில் என்னென்ன சூட்சமமெல்லாம் மேற்கொள்கிறார்கள், இனி offer ல் பொருள் வாங்கும்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தான் நாம் கற்க வேண்டியது.

1. ஒரு சில பொருட்களின் விலையை அதிக விலைக்கு ஒட்டி பின்னர் அதை க்ராஸ் symbol போட்டு, புதிய விலையை எழுதி offer —% என போட்டு விற்பதை மயங்கித் தான் நாம் பொருள் வாங்குகிறோம். அவ்வாறே செய்வதில் என்ன சூட்சமம் செய்தார்கள் என்றால் , சில பொருட்களுக்கு ஒரிஜினல் விலையைக் காட்டிலும் அதிக விலைக்குப் போட்டு, அடித்து எழுதிய போது மற்ற கடைகளைப் போலவும், சில பொருட்களுக்குத் தள்ளுபடி செய்தும் விற்றார்கள்.

2. இதையும் எப்படிச் செய்தார்கள் என்றால் அவர்களின் அனைத்து கிளைக்கடைகளிலும் செய்யாமல் ஒரு சில கடைகளில் மட்டும் இந்த ஏமாற்று வேலையைச் செய்திருந்தார்கள். இது குறித்த புகார்கள் எழுந்தவுடன் அக்கடைகளை அரசாங்கம் உடனடியாக மூடச் செய்தது.

3. சில பொருட்களுக்கான விலையை மற்ற கடைகளில் விற்பனை செய்யும் விலைக்கு மேலாகவும் அதாவது மிக அதிக விலையைப் போட்டு, அதையடித்து அதையும் மற்ற கடைகளைக் காட்டிலும் அதிக விலைக்கு போட்டும் விற்பனை செய்துள்ளார்கள்.

4. இது போன்ற ஏமாற்று வேலைகளைத் தான் நமது மாநில அரசும் வேலை இடங்களை நிரப்பும் போது செய்யும். அதாவது 100 காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டுமானால் 25 to 50 இடங்கள் வரை எந்த கையூட்டும் வாங்காமல் பணிக்கு எடுப்பார்கள். மீதி இருக்கிற 50 to 75 காலி இடங்களை லஞ்சம் வாங்கி பணியமர்த்துவார்கள். இதுமாதிரியாக வேலை கிடைத்தவர்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பினர், நான் நையா பைசா கொடுக்காமல் சேர்ந்தேன் என சொல்வதன் வாயிலாக அரசாங்கம் நேர்மையாக நடந்த பிரமையை ஏற்படுத்த செய்வார்கள்.

இந்த ஏமாற்று வேலையைத் தான், இந்தக் கடையும் செய்திருக்கிறது. சில பொருட்களில் கொள்ளை விலைக்கும், சில பொருட்களைத் தள்ளுபடி விலைக்கும்(மிகக்குறைந்த தள்ளுபடி விலையிலும் அதிக தள்ளுபடி விலையிலும்), சில பொருட்களை மார்க்கெட் விலைக்கும் வைத்து விற்பதன் மூலம், வாங்கியவர்கள் நண்பர்களிடம் சொல்வதன் வாயிலாக வாடிக்கையாளர்களை கடைகளை நோக்கி வரச் செய்யும் தந்திரத்தைக் கையாளவே offer BIG SALE என போட்டு வரச் செய்கிறார்கள். ஆகவே offer ல் நீங்கள் வாங்கப் போகும் பொருளை வாங்குமுன் மற்ற கடைகளில் என்ன விலை போட்டிருக்கிறார்கள் எனப் பார்த்து விட்டு வாங்கினால் மட்டுமே நாம் தப்பிக்க இயலும் என்பதே நாமறியவேண்டியது.