ஆணாதிக்கமும் பெண் சுதந்திரமும்:

This gallery contains 2 photos.

ஆணாதிக்கம் என்ற வார்த்தையே மிகச் சிறந்த அரசியல் வார்த்தையா?அது எல்லா காலக் கட்டத்திலும் இருந்ததா என்பதை அறிவியலின் துணை கொண்டு நான் புரிந்து கொண்டதையே கருத்தாக்கி உள்ளேன்.. 1. செக்ஸ் என்ற ஒற்றை ஆசையும் இனப் பெருக்க விருத்தியும் தான் தன் வாழ்நாள் சந்தோசம் என்றெண்ணியே ஆணும் பெண்ணும் வாழ்ந்துள்ளார்கள். இல்லையெனில் ஏன் ஒரு ஆண், ஒருத்தியோடு செக்ஸ் வைத்துக்கொள்வதற்காக  காடு மேடு என சுற்றி கஷ்டப்பட்டு வேட்டையாடி அவளுக்காகவும் , அவள் குழந்தைக்காகவும் கஷ்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்?? … Continue reading