இந்தியாவில் மோட்டார் சக்கர வாகனங்கள் உபயோகிப்பாளர்கள்:

இந்தியாவில் மோட்டார் சக்கர வாகனங்கள் பற்றிய கணக்கெடுப்பில் அதன் தேவையும் உபயோகிப்பாளர்களின் எண்ணிக்கையும் கூடிக்கொண்டே செல்கிறது. 2011 ஆம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ள விவரங்கள் இதோ.

Passenger Vehicle ( அதிக பட்சமாக 9 பேர் வரையுள்ள கார்களை வைத்திருப்பவர்கள்) அதிகமாக உபயோகிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையில் கர்நாடகா முதலிடத்திலும், குஜராத் இரண்டாமிடத்திலும், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தானை அடுத்து ஐந்தாம் இடத்தில் தமிழகமும் உள்ளது.

Two Wheeler அதிகமாக வைத்திருப்பவர்களின் எண்ணிக்கையில் குஜராத் முதலிடத்திலும், தமிழகம் இரண்டாமிடத்திலும் உள்ளது. அடுத்த இடங்களை முறையே கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான் உள்ளது.

வீட்டு உபயோகத்திலுள்ள Two Wheeler மோட்டார் வாகன உபயோகிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 2001 -11 குட்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவில் 11.7% லிருந்து 21% ஆக உயர்ந்துள்ளது. கிராமங்களைப் பொறுத்தவரையில் அது 14.3 % ஆக பத்து ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பைக் காட்டிலும் அதிகமாக வாங்கியுள்ளார்கள். நகர இந்தியாவைக் கணக்கில் எடுத்தால், 24.7% to 35.2% ஆக உபயோகிப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.

Passenger Vehicle ஐப் பொறுத்தவரையில் 2001 -2011 குட்பட்ட காலத்தில் 2.5 % to 4.7% ஆக உபயோகிப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. நகர இந்தியாவில் 9.7%, கிராம இந்தியாவில் 2.3% அளவிற்கும் உபயோகிப்பாளர்கள் உள்ளார்கள். இந்தியாவில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் automobile நிறுவனங்கள் கொடுத்துள்ள தகவல் படி பார்த்தால் 13.4 million ( ஒரு கோடியே 34 லட்சம்) கார்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன.

Bicycle ஐப் பொறுத்தவரையில் இந்தியாவில் 43.7% to 44.8% ஆக அதிகரித்துள்ளது. அதேவேளையில் நகர இந்தியாவைப் பொறுத்தவரையில் சைக்கிள் உபயோகிப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை 46% to 41.9% ஆகக் குறைந்துள்ளது.

Click to access Census2011-AutoSector_PINC_150312.pdf