அறிவியலையும் மதத்தையும் எப்படி அணுகுவது?

பெரியாரியவாதிகள் உண்மையென அவர்கள் நம்புவதிலிருந்தே வாழ்க்கையை அணுக விரும்புகிறார்கள். உண்மை என்பதென அவர்கள் விளக்க முயல்வதெல்லாம் அறிவியல் சொல்லும் விஷயத்தை முன் வைப்பதே! அதாவது அறிவியல் நிரூபணத்தின் அடிப்படையிலானது. ஆனால் வாழ்க்கை என்பது வெறும் அறிவியலின் அடிப்படையிலாக எவ்வாறு இருக்க முடியும் என்பதே கேள்வி. அதற்கான விடையைக் காணுமுன் சில விஷயங்களைப் பற்றி விளக்க வேண்டும்.

அறிவியல் அளவீடுகளாலானது(Measurements). அறிவியல் என்பது தரவுகளின் அடிப்படையில்(facts and datas) பேசக்கூடியது. உளவியல்(Psychology) என்பது அறிவியலா? அறிவியல் இல்லை என்று சொன்னால் மனவியல் அல்லது உளவியல் மருத்துவர்கள் கோபித்துக் கொள்வார்கள். உண்மையிலேயே உளவியல் என்பது அறிவியல்(Science) கிடையாது என்பதே எனது கருத்து.

ஒரு சமன்பாட்டை(Equation) அல்லது நிரூபிக்கப்பட்ட என்ற விதியை வகித்ததன் அடிப்படையில் செயல்படுதலே அறிவியல். உதாரணமாக இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்தென என்ற அடிப்படையில் செயல்படுவது என சொல்லலாம். Input = output என்ற அடிப்படையிலானது. இப்படியும் சொல்லலாம். ஏற்கனவே அனுபவத்தின் வாயிலாக அறிந்ததையும், சில சமன்பாடுகளை கண்டுபிடித்ததை வைத்தும் அதனடிப்படையில் இயங்குவதை வைத்தும் இயங்குவதே அறிவியலாக மருத்துவமாக பொறியியலாக இன்னபிறவாகச் செயல்படுகிறது.

ஆனால் உளவியலை அவ்வாறு சொல்லி விட முடியாது. எங்கெல்லாம் யோசனைகளைக் கொண்டு பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு என சொல்ல முனைகிறோமோ அப்போதே அதை அறிவியல் என்று சொல்ல இயலாது. உளவியலை எப்படி அளவீடுகளின் அடிப்படையில் எடுத்துக்கொள்ள இயலும் ? உளவியல் அறிவியலெனில் ஜோதிடமும் அறிவியல் என்ற வாதத்தை ஏற்க வேண்டும்.

வாழ்க்கையை அறிவியலின் அடிப்படையில் சொன்னால் மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பதைத் தான் பெரியாரிய வாதிகள் சொல்லித் தர முனைகிறார்கள். ஆனால் வாழ்க்கை வெறும் அளவீடுகளாலானதல்ல. அது உணர்வுகளால் ஆனது. அழகான கற்பனைகளால் ஆனது. நம்பிக்கைகளால் ஆனது.

இதைத் தான் மதங்கள் போதித்தன. கற்பனைக்கு அளவீடுகள் பொருட்டல்ல. அறிவியல் இன்னும் சொல்லப்போனால் வெறும் இயக்கத்திற்கு மட்டுமே உதவக் கூடியது. Science is just based on measurements என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

மதங்கள் truth பற்றி பேசுகிறது. மதங்கள் பேசுகிற truth வெறும் கணக்கீடுகளால் ஆனதல்ல. அது வெறும் ஆதாரங்களின் அடிப்படை சார்ந்ததல்ல. மனித மூளையிலிருந்து உருவான கற்பனைகளின் அடிப்படையிலிருந்தும், இதயத்திலிருந்து வெளிப்படும் உணர்வுகளின் அடிப்படையிலும், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையிலும்  தான் வாழ்க்கையைப் பற்றி பேசுகிறது. வாழ்க்கையை அறிவு,  உணர்வு ஆகிய இரண்டின் அடிப்படையிலுமானது என்கிற விஷயங்களை சொல்லித் தந்தது மதம். குறிப்பாக இந்து மதம்.

அடுத்தவர்களின் நம்பிக்கைகளைக் கற்பனைகளைக் கொலை செய்வதென்பது கலைகளைக் கொலை செய்வதற்குச் சமம். அதைத் தான் பெரியாரியவாதிகள் நிறுவ முயல்கிறார்கள்.

இந்து மதத்தின் கதையிலிருந்தே அறிவியலையும், மதத்தின் பார்வையையும் முன்வைக்க முடியும். அது Truth என்ன என்பதற்கும், Fact என்ன என்பதற்குமான வித்தியாசத்தைப் புரிந்து கொள்ள மட்டுமே! உங்களுக்கு உலகைசுற்றி வந்தால் மட்டுமே ஞானப்பழம் கிடைக்கும்என்ற கதை தெரியுமல்லவா? அது சொல்ல வரும் விஷயம் இதுதான். அம்மா அப்பாவைச் சுற்றிவந்தால் அதுவே உலகைச் சுற்றி வந்தமைக்குச் சமம் என விளக்கி ஞானப்பழம் பிள்ளையாருக்குக் கிடைக்கும். முருகன் அறிவியல் முன் வைக்கும் உலகைச் சுற்றி வருகிறார். இங்கு எது உலகம் என்கிற உண்மையை எப்படி உணர்வது. அதனால்தான் சொல்கிறேன். 

The moment one is able to prove something based on datas, that became Fact. Lord Muruga followed as per the Science method. Lord Muruga is trying to convince his parents based on the facts. He has roam around the world, but it was seen by Siva & parvathy as Muruga’s way of approach as quantitative. But according to pillaiyaar he has connected with emotional, personal way of approach. Lord Ganesha’s act was seen by Siva & Parvathy as a Qualitative performance.  Lord muruga did on Objective based facts, science, Logical, Universal etc., Because Muruga is talking here about ” THE WORLD “.  Lord Ganesha did on the Subjective which is based on belief, emotional, personal . Logically Muruga should be announce as a winner of the game. But Lord Ganesha explained in a way that I do not bother about “THE WORLD”  and I see my parents are the creature of me and I consider that you are “MY WORLD”. You are my first world. So I complete my three rounds roaming around you. That is where Ganesha was satisfied, the way of qualitative approach and got the Gnanap Pazham. One can not argue with Ganesha for his statements made are false and convinced everyone that his argument is also True.  That is what i tried to mean. Religious talked about every kind of things. Life is not only based on facts. It is almost based on a mixture of everything. Religious used to speak in all side of coins.

Science is an Objective one. Science is based on facts. Facts are based on Datas. Datas are just measurable. This is what Science. Science is always ask the Question How? (Ex: How the sun Rises, How I was born) . Religious is based on Subjective one. Religious is always ask the question Why? (Ex: Why the Sun Rises, Why I was born, Why i will not have next life ) . Science is Quantitative. Religious is Qualitative. Religious is based on truth. Truth is never based on Datas.  Religious is based on Truth. Truth is based on belief, imagination, Emotional, Experience,  Thoughts, Perceptions etc., என்பது தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

இறுதியாக Truth க்கும் Fact க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைப் புரிந்து கொள்ள சின்ன உதாரணம். Truth is the general one which we are following. It does not need any proof. It is decided based on belief.  இதை எப்படி சொல்வதென்றால் , பணியில்  இருக்கும் ஒரு நண்பரிடம் , நீ site க்குள் சென்று விட்டாயா என்று கேட்கும் போது , தூரத்தில் இருக்கிற நீங்கள் உங்கள் தொழிலாளி கொடுக்கிற வாக்குமூலத்தை அப்படியே நம்புவது. அவர் site ல் தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்வதை நம்புவது. அவர் சொன்னதை நான்  True என அப்படியே  எடுத்துக் கொள்வது. ஆனால் அடுத்த நிமிடமே அவர் site ல் தான் இருக்கிறாரா என்பதை சக  தொழிலாளியிடமும், கஸ்டமரிடமும் விவரங்களை சேகரித்து விட்டு, தொழிலாளியிடம் நீ site ல் இருக்கிறாய் என்றாயே, நீ இல்லை என்பதற்கான ஆதாரம் இதோ என்று நீங்கள் proof பண்ணுவதுதான் FACT.