கணம் ஏற்படுத்திய ரணம் – கவிதை

This gallery contains 2 photos.

காதலை சொல்லிய தருணம்… நீங்கள் என் ‘அண்ணா’ மாதிரி என்று அவள் சொல்லிய கணம்…..   எனக்கானவள் நீ என்றெண்ணிய பொழுது எவனோ ஒருவனுடன் நீ பைக்கில் சென்ற கணம்….   உருகி உருகி காதலித்த நீ திருமணம் இன்னொருவனுடன் எனச் சொல்லிய கணம்….   இரை கிடைக்கிறது என்றெண்ணி தூண்டிலில் சிக்கிய மீனின் அந்தக் கணம்….   வெளிநாடு வேலை கிடைத்தும் விசா கிடைக்கா கணம்…   அறுவடை – நாளை மகசூல் கிடைக்கும் என்றெண்ணிய வேளை! மழை, சேதம் … Continue reading