கல்பாக்கம் அணு உலை குறித்த முத்துக் கிருஷ்ணனின் தரவுகள் உண்மையானதா?

This gallery contains 1 photo.

முத்துக் கிருஷ்ணன் தனது கட்டுரையில் , //கல்பாக்கத்தில் 1983 மற்றும் 1985ல் இரு 220 MW அணு  உலைகள் கனடா நாட்டின் உதவியுடன் அமைக்கப்பட்டன. அது அமைத்தது முதல் சரிவர  இயங்கவில்லை. அதனால் சில காலம் நிறுத்திவைத்து பின்னர் பல சோதனைகளுக்குப் பின் அதன்  திறன் 170 MW ஆக குறைக்கப்பட்டு அது இயங்கி வருகிறது. // என்று குறிப்பிடுகிறார். இதற்கான சரியான தகவலை அவர் எங்கிருந்து பெற்றார் , அது எந்த அளவுக்கு சரியான தகவலா … Continue reading