ஜிக்கி

This gallery contains 2 photos.

ஜூலை 29 ,2012 அன்று வெளியாகியுள்ள திண்ணை இணையதள வார இதழில், நான் எழுதிய “ஜிக்கி” என்ற சிறுகதை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. எனது கதையைப் பிரசுரித்தமைக்காக திண்ணை ஆசிரியர் குழுவிற்கும், திண்ணை இதழுக்கும், திண்ணையின் வாசகர்களுக்கும் எனது நன்றியையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கதைக்கான பிணையை இதனோடு இணைத்துள்ளேன். http://puthu.thinnai.com/?p=13576   .

காக்க … காக்க….

இன்று நான் எழுதிய “காக்க … காக்க…. ” என்ற சிறுகதை திண்ணையில் இந்தவார ( ஜூலை 09 ,2012 ) இதழில் வெளிவந்துள்ளது. எனது சிறுகதையை வெளியிட்டமைக்காக திண்ணை இதழுக்கு எனது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கதைக்கான பிணையை இதனோடு இணைத்துள்ளேன். திண்ணைக்கும் நன்றி, திண்ணையின் வாசகர்களுக்கும் நன்றி. http://puthu.thinnai.com/?p=12912