இந்தியைப் பள்ளிகளில் கட்டாயமாகக் கொண்டு வர வேண்டுமா?

This gallery contains 1 photo.

    நண்பர் Vaa Manikandan அவர்கள் ஹிந்தியை அரசியல் ரீதியாகப் பள்ளிகளில் படிக்க விடாமல் இருந்ததற்குப் பதிலாக அதை ஒரு பாடமாக வைப்பதால் தமிழ் அழியாது, மாறாக ஹிந்தியும் ஒரு கருவியாகப் படிப்பது தான் , பிற மாநிலங்களில் வேலைக்குச் செல்லும் போது அது எளிதாக இருக்குமென்று சொல்வதைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதனால் நாம் எதையும் இழந்து விட்டதாக எனக்குத் தோன்றவில்லை. ஏனெனில் நானும் servicing field ல் தான் பல வருடங்களாகப் பணி புரிந்து வருகிறேன். … Continue reading