இஸ்லாமிய நாடுகளின் BLOOD MONEY சட்டமும் சர்ச்சைகளும்

சவுதி அரேபியாவில் ஒருவர் இன்னொருவரின் தவறால், உதாரணமாக சாலை விபத்துகள் மூலம் இறக்க நேர்ந்தால் , தவறை இழைத்த குற்றவாளி பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களின் குடும்பத்திற்கு ஈடு செய்ய வேண்டிய தொகையே ” Blood Money ” என்றழைக்கப்படுகிறது. Diya என அரபில் சொல்கிறார்கள். இது பாதிப்புக்கு உள்ளானவர் என்ன மதத்தைச் சார்ந்தவர் என்பதற்கு ஏற்றாற் போல இழப்பீடு (componsation) வழங்கப்படும். மேலும் எந்த அளவுக்கு குற்றம் செய்தவரின் பங்கு மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளானவரின் தவறைப் பொறுத்து இழப்பீட்டுத் தொகை … Continue reading

முஸ்லிம் நாடுகள் உலக அதிகாரத்தைப் பிடிக்க இயலுமா?

This gallery contains 2 photos.

21 ஆம் நூற்றாண்டை உலகில் எந்தெந்த நாடுகள் ஆளும் வல்லமைக்குரியன? குறிப்பாக அமெரிக்காவை வெல்லும் சக்திக்குரிய நாடுகளாக அமெரிக்கா பார்க்கும் நாடுகள் எவை? அவை அந்தத் தகுதியை அடைய வேண்டுமானால் அவற்றுக்கான காரணிகள் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?  சீனா, ரஷ்யா, ஐரோப்பிய நாடுகள், வட அமெரிக்க நாடுகள் மற்றும் முஸ்லிம் நாடுகள் எந்த நிலைமையில் இருக்கலாம்? இதில் முஸ்லிம் நாடுகளின் நிலைமையையும், அமெரிக்காவிற்கு சவால் விடுகிற அளவுக்கு எந்த நாடு உள்ளது என்பதையும், போரென வந்தால் யாருக்கு … Continue reading