இது பெண்களின் நூற்றாண்டு பாகம் 2

This gallery contains 1 photo.

நான் எழுதிய ” இது பெண்களின் நூற்றாண்டு” என்ற கட்டுரை கிழக்குப் பதிப்பகத்தின் பிப்ரவரி மாத ஆழம் இதழில் வெளிவந்துள்ளது. இக்கட்டுரை வெளி வர பேருதவியும் ஊக்கமும் அளித்து வருகின்ற ஆழம் ஆசிரியர் திரு மருதன் அவர்களுக்கும் திரு பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள். கட்டுரையின் முழு வடிவம் கீழே. முதல் பாகம் படிக்க விரும்புபவர்கள் இதை அழுத்தவும். தெளிவான தேவையான கருத்துகளுடன் கூடிய கட்டுரை ஆழம் இதழில். 21 ஆம் நூற்றாண்டின் முடிவில்  மக்கள் … Continue reading

இது பெண்களின் நூற்றாண்டு பாகம் 1

This gallery contains 1 photo.

நான் எழுதிய ” இது பெண்களின் நூற்றாண்டு” என்ற கட்டுரை கிழக்குப் பதிப்பகத்தின் பிப்ரவரி மாத ஆழம் இதழில் வெளிவந்துள்ளது. இக்கட்டுரை வெளி வர பேருதவியும் ஊக்கமும் அளித்து வருகின்ற ஆழம் ஆசிரியர் திரு மருதன் அவர்களுக்கும் திரு பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள். கட்டுரையின் முழு வடிவம் கீழே. தெளிவான தேவையான கருத்துகளுடன் கூடிய கட்டுரை ஆழம் இதழில். ஒசாமா பின் லாடன் 2002 ல் அமெரிக்காவிற்கு எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது ” உங்களின் … Continue reading

ஆணாதிக்கமும் பெண் சுதந்திரமும்:

This gallery contains 2 photos.

ஆணாதிக்கம் என்ற வார்த்தையே மிகச் சிறந்த அரசியல் வார்த்தையா?அது எல்லா காலக் கட்டத்திலும் இருந்ததா என்பதை அறிவியலின் துணை கொண்டு நான் புரிந்து கொண்டதையே கருத்தாக்கி உள்ளேன்.. 1. செக்ஸ் என்ற ஒற்றை ஆசையும் இனப் பெருக்க விருத்தியும் தான் தன் வாழ்நாள் சந்தோசம் என்றெண்ணியே ஆணும் பெண்ணும் வாழ்ந்துள்ளார்கள். இல்லையெனில் ஏன் ஒரு ஆண், ஒருத்தியோடு செக்ஸ் வைத்துக்கொள்வதற்காக  காடு மேடு என சுற்றி கஷ்டப்பட்டு வேட்டையாடி அவளுக்காகவும் , அவள் குழந்தைக்காகவும் கஷ்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்?? … Continue reading