குஜராத் மின் உற்பத்தி – சாதனைகளும் சவால்களும்

This gallery contains 2 photos.

நவம்பர் மாத ஆழம் இதழில் நான் எழுதிய குஜராத் மின் உற்பத்தி : சாதனைகளும், சவால்களும் என்ற கட்டுரை வந்துள்ளது. கட்டுரை வரக் காரணமான திரு மருதனுக்கும், திரு பத்ரி சேஷாத்ரிக்கும் எனது நன்றிகள். கட்டுரையின் முழு வடிவம் எனது இணையப் பக்கத்தில் உள்ளது. சுருக்கமான வடிவம் இதழில் உள்ளது. உணவு. உடை. உறைவிடம். மூன்றும் தான் அடிப்படைத் தேவைகள் என கதைக்கிறோம். இந்த மூன்றில் கூட மனிதன் உயிர் வாழ உணவு மட்டுமே தேவை. அதுதான் … Continue reading