தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் பகுதி 3:

This gallery contains 2 photos.

  தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் பாகம் 1,  பாகம் 2 படிக்க விரும்புபவர்கள் இதை அழுத்திப் படிக்கவும். யார் தகவல்களைத் தர வேண்டும்? மத்திய மாநில அரசுத்துறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் அந்தத் துறைகளின் கீழ் உள்ள உட்பிரிவுகளிலும்,  தகவல்களைக் கொடுப்பதற்காகவே இந்தச் சட்டத்தின் படி ” பொதுத் தகவல் அதிகாரிகள் ” நியமிக்கப் படுகிறார்கள். பொதுத் தகவல் அதிகாரியின் பெயரிட்டு எழுத வேண்டாம். வெறுமனே பொதுத் தகவல் அதிகாரி என மனுவில் எழுதினால் போதும். மாநில அளவில் … Continue reading