விரல்களும் உள்ளங்கைகளும்

This gallery contains 1 photo.

நான் மென் பொருள் பற்றிய குறுகிய கால பயிற்சி எடுத்த போது, ஒரு பெண் என்னிடம் பேசலானாள்.  அவள் பேசும் போது, அவள் சொற்களைக் காட்டிலும் விரல்கள் அதிகம் பேசின. பேசியவள் சென்று விட்டாள்.  அதுநாள் வரை விரல்கள் பற்றிய எந்த எண்ணமும் இல்லாதவனாகவே இருந்தேன். நீளமான விரல்கள். நகங்கள், கழுகின் அலகு போன்ற கூர்மை. இளஞ் சிவப்பு நிறத்தில் வண்ணம் தீட்டப்பட்டு இருந்தன. எவ்வளவு வெண்மை. எவ்வளவு அழகு.   குழந்தையின் விரலும் பெண்ணின் விரலும் கடிப்பதற்கு அதிகம் தூண்டும். விரல்களில் கண்ணுக்கு தெரியாத … Continue reading