ரயில் பயணம் பாகம் 1

This gallery contains 4 photos.

            ″A traveler without observation is a bird without wings.” – Moslih Eddin Saadi. சற்றே தொலைவில் உள்ள இடங்களுக்கு பயணப்படுவதில் யாருக்கும் சலிப்பில்லை. நெடுந்தூரப் பயணங்களில் சிலருக்கு மட்டுமே விருப்பம் உள்ளது. பலரும் போய் சேருகிற இடம் எப்போது வந்து சேரும் என்றே நினைக்கிறார்கள். பேருந்து பயணம், விமான பயணம், ரயில் பயணம், ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது. பேருந்து பயணத்திலும், விமான பயணத்திலும் ஏதோ சுதந்திரமில்லா தன்மை … Continue reading